Про кино и театр

Театр —         teatro                                   оркестровая яма —     la buca dell’orchestra

лестница —  scala                                     суфлёрская будка —   la botola del sugeritore

крыша —       tetto                                     билетная касса —        biglietteria

люстра —      lampadario                         кассир (кассирша) —  cassiere (a)

занавес —      sipario                                 сюжет —                          soggetto

экран —         lo schermo                          репетиция —  prova

сцена —     palcoscenico                           публика —      pubblico

партер —   platea                                       роль —             ruolo

ложа —      palco                                        роман —          romanzo

галерея (галёрка) — loggione               концерт —      concerto

режиссёр —  regista

актёр —                                 attore                                   массовка — comparsa

актёр главной роли —      l’attore protagonista           

актёр не главной роли-  l’attore non protagonista

исполнение роли (актёрская игра) —  recitazione

партнёр актёра главной роли —            l’attore di spalla

актёр эпизодических ролей —                caratterista

 

гардероб — guardaroba                                             гардеробщица — guardarobiera

кафетерий — bar                                                        bouvette —  элегантный буфет

звукотехник- tecnico del suono                            осветитель — tecnico delle luci